Archives for กันยายน

กันยายน

วันสารทไทย

สารท เป็นการทำบุญกลางปีของไทยตรงกับ วันสิ้นเดือน 10 หรือ วันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ซึ่งมักจะตกราวๆ ปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม เป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญชาติและผลไม้สุก ข้าวและต้นผลไม้ที่ปลูกไว้กำลังให้ผลเป็นครั้งแรกในฤดูนี้ ...
Continue Reading >
กันยายน

วันมหิดล

วันมหิดล 24 กันยายน พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” “The Father of Modern Medicine in Thailand” “ ...
Continue Reading >
กันยายน

วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ 20 กันยายน คณะรัฐมนตรี ได้ลงมติ เมื่อ 29 สิงหาคม 2538 ให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็น วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ ...
Continue Reading >
กันยายน

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน ประวัติความเป็นมาวันเยาวชนแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. ...
Continue Reading >
กันยายน

วันไหว้พระจันทร์

“เทศกาลไหว้พระจันทร์” เป็นเทศกาลดี ที่มีความเกี่ยวข้องกับตำนาน เรื่องดวงจันทร์ของชาวจีนอย่างแนบแน่น เช่นเรื่อง “ฉังเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์” ถือว่าเป็นเรื่องที่มีชื่อเสียงมาก ...
Continue Reading >
กันยายน

วันการศึกษานอกโรงเรียน

การศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากการเรียนรู้หนังสืออันเป็นกุญแจสำคัญที่ไขเข้าสู่สรรพวิทยาการแล้ว การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนอย่างอื่น และกระบวนการอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่นานัปการนั้น ...
Continue Reading >
กันยายน

วันทรงดนตรี

วันที่ 20 กันยายน ของทุกปี เป็นวันที่ระลึกทรงดนตรี วันทรงดนตรี เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...
Continue Reading >