วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ของทุกปี วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่ ...
Continue Reading >