วันลอยกระทง (Loi Krathong Festival) ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา ...
Continue Reading >