Tag archives for 31 ตุลาคม

ตุลาคม

วันฮาโลวีน

วันฮาโลวีน 31 ตุลาคม วันฮาโลวีน วันปล่อยผี ฮาโลวีน (สะกดได้อีกแบบหนึ่งคือ ฮันโลวีน, ฮัลโลวีน, ฮาโลวีน) เป็นวันหยุดประจำปีซึ่งฉลองในวันที่ 31 ตุลาคม สัญลักษณ์วันฮาโลวีนคือ หัวฟักทองเจาะตา ...
Continue Reading >
ตุลาคม

วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันออมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการออมเงิน ...
Continue Reading >