Author Archives: todayTH

มกราคม

วันโคนมแห่งชาติ

วันโคนมแห่งชาติ 17 มกราคม ของทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงาน "วันโคนมแห่งชาติ" ประจำปี 2548 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ ...
Continue Reading >
มกราคม

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม ของทุกปี พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถที่ได้ทรงริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทย พระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง ...
Continue Reading >
มกราคม

วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่าจะนำความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภูมิภาคต่าง ...
Continue Reading >
มกราคม

วันการบินแห่งชาติ

ความเป็นมา วันการบินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2454 ที่ จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ...
Continue Reading >
มกราคม

วันตรุษจีน

วันตรุษจีน วันตรุษจีน เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนนั้น เป็นวันที่ 1 เดือน 1 ของจีนตามวันทาง จันท-คติ ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปี และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจีนจะแบ่งเวลา ...
Continue Reading >
มกราคม

วันกองทัพไทย

วันกองทัพไทย วันกองทัพไทย เป็นวันที่ระลึก ในวาระที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาของพม่า โดยถือเอาวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็นวันกองทัพไทย ตามการคำนวณ ...
Continue Reading >
มกราคม

วันครูแห่งชาติ

16 มกราคม วันครูแห่งชาติ ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ คำว่า ...
Continue Reading >
มกราคม

วันเด็กแห่งชาติ

ประวัติวันเด็กแห่งชาติ "วันเด็กแห่งชาติ" เป็นวันสำคัญในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี งานวันเด็กแห่งชาติจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ...
Continue Reading >
ธันวาคม

วันคริสต์มาส

ประวัติความเป็นมาวันคริสต์มาส คริสต์มาส เป็นคำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษ (Christmas) ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษโบราณว่า Christes Maesse แปลว่า “บูชามิสซาของพระคริสตเจ้า” คำว่า “Christes Maesse” พบครั้งแรกในเอกสารโบราณเป็นภาษาอังกฤษ ...
Continue Reading >
ธันวาคม

วันกีฬาแห่งชาติ

วันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม ของทุกปี เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 16 ธันวาคม ของทุกปี มีความหมายและความสำคัญอย่างมากกับนักกีฬาชาวไทย เพราะเป็น วันกีฬาแห่งชาติ และเป็นวันที่คนไทยไม่มีวันลืม ...
Continue Reading >
ธันวาคม

วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ของทุกปี วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Day) หรือ วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ ตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งของประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันที่ ...
Continue Reading >
ธันวาคม

วันชาติไทย

วันชาติไทย วันชาติของไทย คือ วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน ความเป็นมาของวันชาติต่างประเทศ โดยทั่วไป ...
Continue Reading >
ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็น วันชาติ อีกด้วย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน ...
Continue Reading >
1 2 5